A actividade "O meu cole abre en... Nadal" non chega o mínimo de matriculados para que poida desenrolarse polo que queda anulada.

Moitas grazas.